Welkom op de site van tafeltennisvereniging Noad Reuver! email: secretariaat@ttvnoad.nl

Over Noad

Wie is T.T.V. NOAD

De volledige naam is Tafeltennisvereniging Nooit Ophouden Altijd Doorspelen.
In de volksmond doorgaans: “Nooit Ophouden Altijd Doorgaan” genoemd
en is gevestigd in Reuver (gemeente Beesel).

Naar alle waarschijnlijkheid is NOAD tot stand gekomen door oud-Indiëgangers.
Om in Indië en op de lange boottochten de tijd te doden werd er door de jongens veel
gevolleybald en getafeltennist. Na thuiskomst uit den vreemde werden deze takken van sport
ook in Reuver voortgezet. In eerste instantie werden deze sporten binnen hetzelfde clubje van Indiëgangers bedreven. Later splitsten ze zich en ontstond in Reuver tafeltennisvereniging NOAD en volleybalvereniging V.O.I.V, Vereniging Oud Indië Vaarders (opgericht 28 april 1951)
wat later Revoc werd en tegenwoordig als Revoc/VCB door het leven gaat.

In de laatste maanden van 1949 werd er waarschijnlijk al min of meer in clubverband getafeltennist. Daar er eigenlijk niemand is die zich dit nog precies weet te herinneren wordt zover in de notulen te achterhalen is de officiële ledenvergadering van 20 maart 1950 als oprichtingsdatum aangehouden. Het oprichtingsbestuur bestond uit: Jo Gommans (voorzitter), Sjaek Reinders (penningmeester/wedstrijdleider) en Ben Verstappen.
De plaats van oprichting was jeugdhuis “De Bercken” en werd tevens het eerste speellokaal.

Voor zover bekend werd op 29 augustus 1953 de eerste vriendschappelijke wedstrijd tussen Venlonia en NOAD georganiseerd. Ook vonden er internationale ontmoetingen plaats tegen  o.a. Tura Brüggen, Blau Weisz Breugell en Deschtennis Ettelbrück.

Wegens het ontbreken van speelruimte ontstonden er midden en eind jaren vijftig diverse malen moeilijkheden waarbij ‘telkens’ in de zomermaanden het voortbestaan van NOAD aan een zijden draadje hing. Er ontstond een situatie waar de dames (die wel speelden) zaalhuur betaalden voor de heren. Er was op dat moment een tijd lang slechts één man (Jac Schrijvers) lid en deze behartigde de belangen van NOAD. Deze periode van verminderde activiteit duurde ongeveer anderhalf jaar alvorens NOAD onderdak vond in café de Sport.

De moeilijkheden bleven NOAD echter achtervolgen en werd wegens het niet voldoen van de contributiegelden door de NTTB een schorsing aangezegd. Het NOAD-bestuur wist de schorsing echter ternauwernood af te wenden en wist zich toch nog te handhaven.

NOAD kroop langzaam uit de malaise en groeide uit tot een gezonde en welvarende vereniging en is zelfs tijdelijk een van de grootste tafeltennisverenigingen in Noord-Limburg geweest.

NOAD kende in de loop der jaren vele clublokalen en kwam na wat omzwervingen terecht in de kantine van kleiwarenfabriek Teeuwen wat het eerste echte honk werd. In 1973 werd verhuisd naar de (oude) Schakel en vervolgens verhuisde NOAD ook mee naar de nieuwe Schakel (tegenwoordig zalencentrum De Schakel) waar het nog steeds gehuisvest is.

Vanaf midden jaren zeventig tot begin jaren tachtig beleefde NOAD hoogtijden.
In competitieverband oogstte de vereniging veel succes. Opmerkelijk daarbij mag wel genoemd worden dat het standaardteam zonder aanwezigheid van een trainer wist door te dringen op landelijk niveau en speelde in de vierde divisie. Daarnaast lieten ook de junioren zich gelden en bereikte het eerste juniorenteam de landelijke C-klasse. Bij de vele veteranen-toernooien (tegenwoordig recreantentoernooien) in de regio beschikte NOAD over spelers van het eerste uur.  Op de vele toernooien in de regio was het NOAD wat de klok sloeg en werden er veel trofeeën mee naar Reuver genomen.

Echter het absolute hoogtepunt uit de geschiedenis is het drie maal achter elkaar behalen van de Overasseltse wisseltrofee. Aan dit invitatie (kermis)toernooi namen in het verleden vele Nederlandse top- tafeltennissers (zoals bijv. Bettine Vriesekoop) deel en was voor NOAD-leden dan ook een ware happening.

NOAD is momenteel de oudste en langst bestaande Noord- Limburgse tafeltennisverenging.
Het overtreft hiermee het Venlose “Blue Star (februari 1940 – juli 2002)”.

De vereniging telt momenteel 35 leden.
Het beschikt heden ten dage helaas niet over een jeugdafdeling maar neemt wel met drie teams deel aan de recreantencompetitie en organiseert ieder jaar het, open Reuvers recreanten- toernooi. Ieder jaar zijn er vele onderlinge toernooitjes die verschillend van opzet zijn en zo maken ook de wat mindere spelers kans een prijsje in de wacht te slepen. Na de trainingen en competitiewedstrijden kan er gezellig worden nagepraat in de brasserie van De Schakel.
Er worden binnen de vereniging ook ieder jaar een of meerdere niet tafeltennisactiviteiten georganiseerd. Het is een gezellige vereniging waar iedereen gewaardeerd wordt.