Welkom op de site van tafeltennisvereniging Noad Reuver! email: secretariaat@ttvnoad.nl

Niet-tafeltennisactiviteit: Buksschieten in Reuver

We gaan op maandag 11 juni 2018 buksschieten bij de schutterij in Beesel, adres; Muizenhoekerweg 2, 5954 GB Beesel.
Graag aanwezig om 1945 uur, aanvang wedstrijd 2000 uur. Afhankelijk van het weer schieten wij binnen of buiten.
Opgave graag voor 8 juni bij Paul Bos via ; paulbos@kpnmail.nl
Wij hopen op een grote opkomst, net als voorgaande jaren!
mvg Paul Bos