Welkom op de site van tafeltennisvereniging Noad Reuver! email: secretariaat@ttvnoad.nl

Jo Gommans overleden

Bij deze informeren wij jullie dat Jo Gommans,
mede oprichter en ere-voorzitter van TTV-NOAD op 10 Oktober j.l. is overleden.
Wij danken Jo voor zijn jaren lange inzet voor onze vereniging.